موسسه زبانهای خارجی پیام دیپلمات

امروز :  دوشنبه 30 دی 1398 .::. 1/20/2020
نتایج آراء
تعداد آراء : 211
عالی
 
94
خوب
 
56
متوسط
 
47
ضعیف
 
14