موسسه زبانهای خارجی پیام دیپلمات

امروز :  چهارشنبه 20 آذر 1398 .::. 12/11/2019
نتایج آراء
تعداد آراء : 209
عالی
 
93
خوب
 
55
متوسط
 
47
ضعیف
 
14