موسسه زبانهای خارجی پیام دیپلمات

امروز :  دوشنبه 27 آبان 1398 .::. 11/18/2019
نتایج آراء
تعداد آراء : 209
عالی
 
93
خوب
 
55
متوسط
 
47
ضعیف
 
14